Latihan Team Building | Ice Breaker Permainan Adalah Kita

Team Building Malaysia @ Cherating Lagoona Villa Resort

Permainan tembuilding dan aktiviti ice breaker untuk dewasa dapat membantu pasukan tuan merapatkan hubungan antara satu sama lain sepanjang tahun. Mukakan dengan tip latihan DIY teambuilding yang mudah ini.

Objektif latihan: Peserta dapat memperolehi pengatahuan yang mendalam tentang dri mereka sendiri dan orang disekeliling mereka melalui aktiviti ice breaker.

LATIHAN KECEKAPAN
Daripada aktiviti ice breaker ini, peserta dapat manfaat seperti berikut:

  • Dapat berkongsi pendapat dan pendangan dengan selesa.
  • Dapat membantu sesama sendiri menaikkan keyakinan diri mereka.
  • Dapat merumuskan pengalaman yang mereka lalui.
  • Dapat menterjemahkan sikap yang positif.
  • Rasa seronok!

RUNTUHKAN BATU PENGHALANG!

  1. Kumpulkan pasukan tuan untuk duduk dalam bulatan.
  2. Kumpulkan beberapa alat permainan dalam sebuah kotak.
  3. Ambil kotak yang dipenuhi permainan tersebut dan longgokkannya di tengah bulatan peserta itu tadi.
  4. Dapatkan setiap ahli kumpulan untuk memilih permainan yang mereka rasakan mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan diri mereka sendiri.
  5. Ambil giliran dan jelaskan tentang alat permainan yang dipilih dan bagaimana ianya mempunyai kaitan secara tidak langsung dengan tuan.
ice breaker