Mengapa Pemimpin Yang Bagus Memilih Team Building

Team Building Malaysia @ Cherating Lagoona Villa Resort

Perlu untuk menambahbaik atau membuat sedikit perubahan pada statergi kepimpinan lama yang digunapakai tuan di tempat kerja? Mengapa tidak mengolahkan latihan yang melelahkan ini melalui gambungan aktiviti team building yang menyeronokkan?

Pemimpin VS Boss

Strategi kepimpinan boleh bergantung sepenuhnya pada situasi tertentu, namun mereka semua mempunyai impak yang besar pada visi dalam hala tuju perkembangan dalam syarikat tuan. Potensi kejayaan bergantung pada corak kemimpinan tuan. Adalah penting bagi sesiapa yang diberi peranan dalam kepimpinan mempunyai visi yang jelas untuk pasukan mereka, mempunyai pelan stratergik boleh memainkan peranan yang besar. Menyedari hakikat ini, pelan kepimpinan yang stratergik tidak akan lengkap tanpa penglibatan team building. Pasukan tuan adalah masa hadapan tuan; oleh itu pemimpin mestilah memahami bagaimana team building dapat membantu masa depan tuan yang lebih baik.

1. Memberi Motivasi

Pemimpin bukan sahaja perlu untuk merasa bermotivasi, malah juga perlu bersedia untuk memotivasikan orang lain. Tiada yang memacu motivasi di tempat kerja lebig baik daripada psukan tuan mempunyai pemahaman yang jelas mengenai misi dan visi mereka. Setelah dicabar, sebahagian besar perasaan menjadi sebahagian daripada kejayaan dan pasukan yang diyakini datangnya bersama melengkapan cabaran, menaikkan motivasi dengan lebih tinggi. Pemimpin yang memperkenalkan team building mendorong semua ini, tambahan lagi, memberi peluang pada semua yang melibatkan diri untuk merasa dihargai tentang bakat individu mereka. Apakah yang lebih baik daripada ini?

2. Membina Komunikasi Yang Lebih Baik

Salah satu perkara paling penting seorang pemimpin mampu lakukan adalah mendorong komunikasi di antara ahli pasukan mereka. Samada dalam bentuk mediasi pertikaian atau memastikan setiap pandangan individu di ambil kira, adalah sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memastikan saluran komunikasi jelas dan difahami. Aktiviti team building dan permainan menggalakkan perbincangan, perdebatan dalam suasana persahabatan dan membuka ruang untuk idea dan sumbangan daripada setiap pasukan untuk memberi pandangan. Setiap orang yang melibatkan diri merasa selesa untuk mengutarakan pendapat semasa aktiviti persahabatan ini, dan terdapat banyak lagi kaedah yang boleh dipilih melaluinya!

3. Membina Kemahiran Menyelesaikan Masalah Yang Lebih Baik

Pemimpin sering kali akhirnya menggalas peranan sebagai penyelesai masalah. Walaupun ini merupakan kemahiran penting untuk seorang pemimpin untuk miliki, adalah sangat penting juga untuk mengenalpasti dan menguatkan kemahiran menyelesaikan masalah melalui pasukan tuan. Team building memberi peluang pada pasukan untuk mencari solusi yang kemungkinan, membuat keputusan, bereksperimen melalui tindakan yang berlainan, memberi maklum balas yang membantu. Kemudian belajar dengan cepat untuk berjaya sebagai sebuah pasukan mereka mestilah bekerjasama. Kemahiran ini mudah untuk dimanfaatkan dalam apajua situasi mereka berada pada lain hari!

4. Membuka Pintu Sosial

Pemimpin yang cepat akan dapat mengenal pasti fungsi peranan hubungan sosial dalam keberkesanan sesebuah pasukan. Bahasa mudahnya: individu yang menyukai antara satu sama lain akan lebih mudah bekerjasama. Tembok halangan dapat diruntuhkan dan kepercayaan baru akan terbina. Apabila tuan menganjurkan acara team building, pasukan akan mampu untuk belajar antara satu sama laim melalui kuasa permainan. Tuan mahu pasukan tuan merasa selesa antara satu sama lain dan mampu untuk belajar daripada satu sama lain. Kemampuan untuk bersosial dan menghargai pasukan tuan sama penting seperti memastikan tugasan kerja telah dilengkapkan. Tugasan kerja akan dilengkapkan dengan lebih baik oleh pasukan yang mempunyai keseronokkan bersama!

5. Pelajari Kaedah Stratergik Untuk Memanfaatkan Kekuatan Pasukan Tuan

Team building memebri peluang pada setiap pasukan untuk mempelajari mengenai satu sama lain dan diri mereka sendiri. Pasukan yang terbaik terdiri daripada introvert, extrovert dan banyak lagi personaliti dan kekuatan. Pelajari bagaimana untuk memanfaatkan pengatahuan ini adalah kuci kepada menjadi pemimpin yang berjaya. Aktiviti yang berbeza memberi peluang pada pasukan untuk berfikir secara stratergik, bertindak atau mengeksperimen menggunkan pelbagai pilihan untuk bagaimana hendak mencapai matlamat. Pemimpin mampu untuk memanfaatkan masa ini untuk mengenalpasti bagaimana untuk memaksimumkan kekuatan, yang boleh dimanfaatkan pada tugasan projek yang berkaitan.

 Melalui kuasa permainan pemimpin dapat mencipta pasukan yang bermotivasi, dengan komunikasi yang lebih baik, yang mempercayai antara satu sama lain dan mampu untuk menyelesaikan masalah dengan stratergik melalui kerjasama.

Mengapa tidak memimpin pasukan kita melalui aktiviti permainan? Adakah tuan akan bermain untuk masa depan tuan?