Tips untuk Team Building: Siapa, Apa, Bila, Dimana, Mengapa…?

Team Building Malaysia @ Cherating Lagoona Villa Resort

Jelaskan peranan dan tanggungjawab.

Perlukan beberpa tips untuk team building? Samada tuan merancang sesuatu acara atau berusaha membina pasukan jangka masa panjang, cabaran terbesar pasukan adalah kurang pemahaman berkenaan peranan dan tangungjawab individu. Jelaskan peranan, pikul tangunggungjawab dan mencapai visi dan matlamat bersama.

Untuk acara, projek yang mendatang atau semasa penilaian suku tahun tuan, pertimbangkan ini:

  • Sejelas mana pemahaman pasukan kita mengenai peranan mereka?
  • Adakah tuan memahami peranan dan tanggungjawab pasukan?
  • Dimana persamaan peranan dan tanggungjawab diantara ahli pasukan secara individu?
  • Dimana persamaan peranan dan tanggungjawab diantara jabatan?
  • Adakah tuan mempunyai stratergi yang betul untuk meletakkan akauntabiliti di tempatnya?
  • Adakah tuan takut dengan kegagalan?

Puisi Siapa, Apa, Bila, Dimana, Mengapa

Jika tuan mempunyai kesukaran menjawab soalan-soalan ini, adakan aktiviti team building bagi mendapatkan jawapan tersebut. Pastikan setiap ahli pasukan menulis sebuah puisi tentang peranan atau jabatan dan konsikannya bersama pasukan tuan.

Puisi siapa, apa, dimana, bila, mengapa  seharusnya mempunyai lima potongan ayat yang panjang. Puisi tersebut harus dapat menjawab persoala-persoalan mengikut susunan di atas. Apabila tuan membaca puisi ini, ia sepatutnya kedengaran seperti dua potongan ayat disambungkan bersama.