Psikologi Pasukan Kerja | Hubungan Interpersonal

Team Building Malaysia @ Cherating Lagoona Villa Resort

Manusia dambakan hubungan kekeluargaan seperti persahabatan atau cinta, menjadi keperluan universal dalam spesies kita. Ini bermula pada hari awal manusia diciptakan, dimana selimut emosi yang kuat membawa kita pada peluang untuk hidup yang lebih tinggi. Kerana ini, keperluan untuk hubungan persahabatan berkembang sebagai satu keperluan asas fisiologi manusia.

Walaubagaimanapun, bagaimana kita berhubung bersama orang lain, dan bagaimana ini dapat memberi kesan pada kemampuan kita untuk berfungsi dalam kumpulan dan hubungan sosial, bagi kebanyakkan orang, keluarga kita. Struktur kekeluargaan sangat berbeza di seluruh dunia dan budaya global, tetapi pemahaman awal bagaimana setiap individu dalam kumpulan mempunyai hubungan antara satu sama lain berasalnya daripada hubungan kekeluargaan.

Interpersonal Relationships hubungan sosial sesama manusia

Sedang kita meningkat dewasa, kita terdedah pada lebih ramai orang. Di luar kerangka hubungan kekeluargaan, dan saudara jauh, kita telah membina hubungan dengan kenalan ibu bapa kita, rakan sekerja, dan kanak-kanak dalam kejiranan dan persekolahan kita. Hubungan sebegini akan mula mempengaruhi sikap kita bagaimana kita memahami interaksi sosial. Bermula dari hubungan sosial awal ini, kita mula untuk membentuk pemahaman moral, pemahaman sikap yang betul dan salah, dan mula mempelajari bagaimana tindakan kita memberi kesan pada orang lain.1

Sekarang, tuan mungkin membayangkan, bagaimana hubungan asas interpersonal ini memberi kesan pada kemampuan pasukan untuk bekerjasama. Secara ringkasnya, semakin kuat hubungan interpersonal secara intim semakin baik saluran komunikasi diantara ahli kumpulan.

“Dalam konteks pekerjaan, hubungan berkualiti tinggi adalah saluran utama dimana ahli pasukan dapat melibatkan diri dalam mempelajari  sikap yang dapat membantu organisasi mencapai matlamatnya.2″

Hubungan interpersonal yang kuat dapat bantu membina sistem sokongan pasukan dari dalam. Bayangkan segala hubungan yang mencapai tahap emosi “keumpanyaan menangani” atau nilai emosi positif dan negatif yang lemah yang mereka pikul tanpa merasa tegang.2 Hubungan yang kuat mempunyai kapasiti emosi yang lebih tinggi yang mereka mampu tangani. Oleh kerana itu, hubungan yang kukuh membawa mereka kepada sistem sokongan yang lebih baik dan pasukan yang lebih kuat.

Sementara semua ahli pasukan membawa sejarah hubungan interpersonal peribadi yang tersendiri, adalah sangat penting bagi ketua kumpulan untuk mampu memahami dan menilai kembali kekuatan dan kelemahan dalam pasukan mereka. Kemampuan untuk mengenalpasti saluran komunikasi yang terputus dan menggalakkan perubahan pasukan dari dalam adalah sangat penting. Sama penting seperti mengenalpasti impak hubungan emosi yang kuat keatas daya tahan dan produktiviti pasukan.

Hubungan diantara pemimpin dan ahli-ahli lain dalam pasukan adalah perkara yang paling penting, Klik disini untuk mempelajari tentang kempimpinan.